12 prac dla Wrocławia podpisane

Marta Lempart, nasza kandydatka na prezydentkę Wrocławia podpisała w imieniu komitetu Wrocław Dla Wszystkich dokument przygotowany przez aktywistów i aktywistki miejskie z Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia Akcja Miasto. Wśród 12 „prac”, których wykonania domagają się wrocławskie ruchy miejskie od przyszłych władz miasta znajdują się postulaty związane ze środowiskiem, rewitalizacją i transportem publicznym.

Zieleń i środowisko, rewitalizacja oraz transport publiczny jako najważniejsze obszary priorytetowych działań władz w najbliższych latach wskazały wrocławianki i wrocławianie w badaniach ankietowych do Strategii Wrocław 2030. – Program ,”Wrocław dla Wszystkich” jest zbieżny z tymi postulatami, więc naturalnie będziemy dążyć do ich realizacji w przyszłej kadencji władz miejskich – zapowiedziała Marta Lempart – Będziemy też realizować inne oczekiwania mieszkańców wyrażone w dokumentach strategicznych, nie pozwolimy na lekceważenie tych głosów.

Wśród „12 prac’’ jest również punkt dotyczący zagospodarowania przestrzennego czyli „Miasto dobrze zaplanowane’’.
Marta Lempart: Miejskich polityk – szczególnie dotyczących mobilności czy walki ze smogiem – nie można realizować w oderwaniu od myślenia o tych, którym miasto ma służyć. Nie mówię tu o podstawowej koncepcji dostępności, która w dzisiejszych czasach jest oczywista – uważam, że stać nas na więcej. Wrocław może być pierwszym miastem, w którym usługi i przestrzeń są projektowane uniwersalnie, od początku dla szerokiej, różnorodnej grupy odbiorców, nie tylko dla osób młodych i w średnim wieku, zdrowych i sprawnych, poruszających się po nim bez obciążeń. Uniwersalne projektowanie zamiast naprawiania po czasie starych zaniedbań jest we Wrocławiu jak najbardziej możliwe.

Z komitetu Wrocław dla Wszystkich kandyduje sporo osób kojarzonych z działalnością miejską oraz przedstawicielek i przedstawicieli wrocławskich Rad Osiedli. Z Okręgu Wyborczego nr 1 kandydują m.in. radna osiedla Stare Miasto Halina Bielecka – Gołka (inicjatorka akcji “Ostatni Trawnik”) i Katarzyna Boratyn oraz Wojciech Browarny, wrocławski regionalista i profesor UWr, który jest również kandydatem komitetu na stanowisko wiceprezydenta. Nie brakuje również innych przedstawicieli rad osiedli – startują z nami m.in Tadeusz Mincer z Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie, Tomasz Warulik, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Szczepin czy Magdalena Rozwadowska z Rady Osiedla Ołbin. Z działalnością miejską kojarzone są również pozostałe kandydatki i kandydaci komitetu do rady miejskiej.

To, że na naszych listach jest tak dużo osób od dawna angażujących się w sprawy miejskie i sprawy obywatelskie jest naszą największą siłą. To podstawowa gwarancja tego, że realizacja powyższych postulatów będzie dla nas kluczowa. W Radzie Miejskiej przyszłej kadencji chcemy być silną reprezentacją również dla wrocławskich aktywistek i aktywistów miejskich. Wiemy, że i dla nich ważne jest, aby Wrocław był faktycznie miastem dla wszystkich!

Dodaj komentarz