Nr 1: Wojciech Browarny

Wrocławianin od 40 lat. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest przewodniczącym Uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Osób Zasłużonych dla UWr. W pracy naukowej zajmuje się współczesną literaturą polską, publicystyką, prasą, kulturą Wrocławia i Dolnego Śląska, zbiorową pamięcią i tożsamością oraz historią nowoczesnych idei. Jest autorem książek i wielu artykułów. Żonaty, ma dwoje dzieci w wieku szkolnym. Na co dzień jeździ rowerem.
W programie:
1. Dostępne mieszkania we Wrocławiu. Także dla tych, którzy nie mogą skorzystać z kredytu na dziesięciolecia. Miasto musi przygotować wieloletni program budowy mieszkań komunalnych i socjalnych.
2. Edukacja dla równości i otwartości. Wrocław musi zadbać o to, żeby uczniowie w naszym mieście uczyli się tolerancji, szanowali prawa mniejszości i wiedzieli, jak przeciwdziałać dyskryminacji. Szkołom, rodzicom, uczniom i uczennicom, którzy razem realizują równościowe i obywatelskie projekty, miasto powinno aktywnie pomagać.
3. Kultura blisko i dla wszystkich bez drogich biletów. Czas zerwać z polityką wielkich i kosztownych wydarzeń. Trzeba więcej środków przeznaczyć na życie kulturalne naszych osiedli i dzielnic. Muzea i inne miejskie instytucje kultury powinny wprowadzić bezpłatne wejście przez cały rok.

Nr 2: Halina Bielecka-Gołka

Od 30 lat wrocławianka z wyboru serca. Kilka lat temu z sąsiadami powołała stowarzyszenie „Ostatni Trawnik”, by bronić wspólne podwórko przed zakusami dewelopera. Po długiej batalii udało się je uratować. Biegając wówczas po urzędach, biurach radnych zdała sobie sprawę ze skali problemów, które dotykają mieszkańców. Dlatego wystartowała w wyborach do Rady Osiedla. Z sukcesem.
Od dwóch lat przewodniczy Radzie Osiedla Stare Miasto starając się poprawiać jakość życia mieszkańców osiedla. Chcąc zrobić dla nich więcej startuje w wyborach do Rady Miejskiej.
We Wrocławiu ważnych jest wiele kwestii: o komforcie życia mieszkańców decyduje zarówno czystość ulic, dostępne miejsca parkingowe, dostęp do kultury, edukacji, opieki zdrowotnej, właściwa opieki nad seniorami i dziećmi, walka ze smogiem, dbanie o tereny zielone. W centrum zainteresowania muszą być zawsze mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia i to dla ich dobra mają pracować Radni Miejscy.

Nr 3: Michał Sznajder
Nr 4: Katarzyna Boratyn
Nr 5: Artur Stępień
Nr 6: Marta Szumielewicz
Nr 7: Jan Niemiec
Nr 8: Magdalena Tuła