Nr 1: Alina Szeptycka

Od lat działa na rzecz kobiet i osób LGBTQ. Współtworzy stowarzyszenie Kultura Równości i Centrum LGBT+ Wrocław. Pracuje w Fundacji Katarynka, która włącza osoby niewidome i głuche w życie społeczne i kulturalne. Mieszka z rodziną we Wrocławiu od 5 lat.
W programie:
1. Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w każdej wrocławskiej szkole – systemowe wsparcie dla nauczycieli, nauczycielek i uczniów, uczennic, aby przeciwdziałać uprzedzeniom i reagować w sytuacjach kryzysowych.
2. Świecka szkoła – zajęcia z etyki w każdej szkole; wyraźny rozdział wydarzeń religijnych od szkolnych.
3. Bezpieczne ulice – wizja zero, zmiany w organizacji ruchu, które sprzyjają bezpieczeństwu szczególnie pieszych i rowerzystów.

Nr 2: Maciej Pokrzywa

Z wykształcenia jestem politologiem i dziennikarzem, pracuję w branży IT. Od niemal 3 lat działam w KOD i jestem redaktorem naczelnym bezpłatnego miesięcznika „Dekoder”. Jestem wielkim zwolennikiem i codziennym użytkownikiem komunikacji miejskiej.
W programie:
1. Wrocław obywatelski – chcę rozwijać inicjatywy, w których mieszkańcy i mieszkanki miasta mogą współdecydować o jego polityce. Przede wszystkim wprowadzę panel obywatelski – sposób rozmawiania z mieszkańcami, który pozwala wypracować rozwiązanie trudnych kwestii wspólnymi siłami mieszkańców i ekspertów.
2. Wrocław zielony – upalne lata będą się zdarzać coraz częściej, zabetonowane miasto staje się wówczas klimatycznie pustynią, musimy zmienić podejście do zieleni miejskiej – to nie tylko kwestia estetyki, ale też naszego zdrowia i komfortu psychicznego. Zieleń nie może ograniczać się do donic z rachitycznymi drzewkami, musimy mieć więcej wysokich drzew, które dają cień i działają jak klimatyzatory.
3. Wrocław dla Wszystkich – jeśli Wrocław ma być naprawdę „miastem spotkań” ludzie o innym kolorze skóry, egzotycznym stroju czy mówiący w miejscach publicznych po ukraińsku muszą czuć się bezpiecznie. Ludzie o różnej orientacji seksualnej nie mogą być dyskryminowani. Ludzie starsi lub niepełnosprawni nie mogą być więźniami swoich mieszkań. Miasto musi prowadzić politykę antydyskryminacyjną i otwierającą się na mniejszości.

 

Nr 3: Magdalena Rozwadowska
Nr 4: Andrzej Chałupniak
Nr 5: Katarzyna Danielewska-Drzazga
Nr 6: Jarosław Skórski
Nr 7: Bożena Powaga