Nr 1: Marta Stożek.

Członkini Zarządu Okręgu Wrocławskiego Partii Razem, Filolożka indyjska, przedsiębiorczyni, działaczka społeczna, mama pięciorga dzieci, rodowita wrocławianka z Przedmieścia Oławskiego.
W programie:
1. Przybliżenie miasta mieszkańcom – wprowadzenie panelu obywatelskiego, zwiększenie budżetu obywatelskiego, zwiększenie kompetencji rad osiedli.
2. Przejrzysty, transparentny budżet, pełna inwentaryzacja majątku miasta – zasobu lokali komunalnych i użytkowych. Majątek miasta musi zacząć służyć jego mieszkańcom.
3. Zadbana, służąca zdrowiu i dobru mieszkańców przestrzeń w mieście – nasadzenia drzew jako sposób poprawy jakości miejskiego powietrza, parki kieszonkowe, zadbane podwórka jako zielona przestrzeń spotkań mieszkańców i przyjazne dzieciom place zabaw.

Nr 2: Łukasz Olszewski.

Polityk miejski związany z Partią Razem. Zasiada w Zarządzie Okręgu wrocławskiego Razem. Zorganizował cykl debat “Razem o Wrocławiu”, na których politycy, aktywiści i mieszkańcy Wrocławia dyskutowali o najważniejszych problemach miasta. Fan roweru, którym na co dzień porusza się po mieście.
W programie:
1. Mieszkania nie fasady – kompleksowy miejski program budowy tanich mieszkań na wynajem, dzięki któremu uda się rozwiązać palący problem ich braku i dostępności dla młodych ludzi.
2. Transport bez barier – rozwój transportu publicznego, jego dostępności i wygody w połączeniu z rozwojem infrastruktury drogowej, zwłaszcza przeznaczonej na potrzeby ruchu rowerowego.
3. Miasto dla wszystkich – Urząd Miejski tworzący i wdrażający politykę równego traktowania, począwszy od edukacji w tym zakresie w szkołach, tworzący wsparcie dla grup

Nr 3: Dorota Kłodnicka
Nr 4: Robert Dąbrowski
Nr 5: Aleksander Mosingiewicz
Nr 6: Emilia Kolus