Nr 1: Agnieszka Wywrot.

Prawniczka, aktywistka. Pracuje we Wrocławskim Centrum Integracji oraz współpracuje z Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszeniem Intro. Pomysłodawczyni i współrealizatorka projektów społecznych aktywizujących kobiety. We Wrocławiu mieszka od 8 lat. Po mieście porusza się rowerem.
W programie:
1. Bezpieczne miasto – kompleksowy miejski program antyprzemocowy i antydyskryminacyjny. Wrocław dla Wszystkich – bezpieczna przestrzeń dla życia i realizacji marzeń i aspiracji.
2. Wrocław równych szans – dofinansowanie procedury in-intro oraz otwarcie całodobowego gabinetu ginekologicznego bez tzw. „klauzuli sumienia”.
3. Świeckie miasto – zajęcia z etyki w każdej szkole; wyraźny rozdział wydarzeń miejskich od kościelnych.

Nr 2: Tomasz Warulik

Lekarz weterynarii, zaangażowany w lokalną działalność społeczną, od 5 lat Przewodniczący Zarządu Osiedla Szczepin. W Radzie Osiedla współpracuje z klubami senioralnymi oraz organizacjami pozarządowymi. W czasie wolnym sędziuje mecze piłkarskie, a rodzinnie hoduje koty rasy Maine Coon.
W programie:
1. Miasto wspólne – mieszkańcy i mieszkanki miasta powinni móc współdecydować o jego polityce. Należy wprowadzić panel obywatelski – sposób rozwiązywania trudnych kwestii wspólnymi siłami mieszkańców i ekspertów.
2. Miasto dla wszystkich – trzeba zadbać o wszystkie pomijane mniejszości, których głos nie jest słyszalny: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości LGBT+, imigrantów.
3. Budżet: wydajemy lepiej – miasto skupia się na wydatkach związanych z potrzebami mieszkanek i mieszkańców, a nie na spektakularnych i medialnych, ale kosztownych imprezach i obiektach.

Nr 3: Daria Sudoł
Nr 4: Paweł Zięba
Nr 5: Dorota Skórska
Nr 6: Krzysztof Łazarczuk
Nr 7: Anna Staniorowska