Nr 1: Marta Lempart

Inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Aktywistka w obszarze praw kobiet i demokracji. Zaangażowana m. in. w działania Komitetu Obrony Demokracji. Inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Z wykształcenia prawniczka, z doświadczeniem legislacyjnym. Kilkanaście lat pracowała na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami – współautorka ustawy o języku migowym, Od 2012 r. prowadzi rodzinną firmę budowlaną.
W programie:
1. Wdrożenie we Wrocławiu budżetu zadaniowego – konstruowanego na podstawie potrzeb mieszkańców, a nie wyobrażeń urzędników, w 100% jawnego i przejrzystego.
2. Karencja dla spektakularnych, kosztownych inwestycji z jednoczesnym znaczącym zwiększeniem środków na naprawy i utrzymanie istniejącej infrastruktury – chodników, przystanków, podwórek.
3. Reorganizacja komunikacji miejskiej – więcej linii okólnych to mniej przesiadek i szybsze przemieszczanie się pomiędzy sąsiadującymi dzielnicami, miejsca park and ride, dofinansowanie infrastruktury komunikacji publicznej, z której mieszkańcy będą chcieli i mogli wygodnie korzystać.

Nr 2: Artur Brzozowski

Wrocławianin od urodzenia, historyk, doktor nauk humanistycznych. Działacz Komitetu Obrony Demokracji, współtwórca projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów.
W programie:
1. „Nie więcej, a mądrzej” – koniec nietrafionych inwestycji w mieście. Miejsca w żłobkach i przedszkolach, poprawa jakości infrastruktury, zwłaszcza transportu miejskiego, zamiast kolejnych deficytowych obiektów.
2. Całkowita przejrzystość finansów miasta, a zwłaszcza styku finansów samorządu z prywatnym biznesem. Koniec z traktowaniem samorządu jako partyjnego łupu.
3. Obywatele decydują – więcej samorządu w samorządzie. Zwiększenie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i bardziej sprawiedliwy jego podział pomiędzy osiedla, zwiększenie zakresu uprawnień i obowiązków Rad Osiedlowych.

Nr 3: Lidia Kułaga
Nr 4: Tomasz Stereńczak
Nr 5: Agata Kreska
Nr 6: Wiesław Kułaga
Nr 7: Justyna Hołyńska
Nr 8: Robert Wojciechowski