CZYSTA I ZIELONA PRZESTRZEŃ

Czyste, estetyczne miasto, więcej zieleni wokół nas, osiedla wyposażone we wszystkie niezbędne usługi i dobrze obsługiwane transportem publicznym to marzenie wielu wrocławian i wrocławianek. Wrocław to nie tylko wypieszczony Rynek czy też miejsca przeznaczone dla turystów. Wrocław to również zaniedbane podwórka, betonowe pustynie i blokowiska. Dlatego sprawy związane z organizacją i zagospodarowaniem przestrzeni będą dla nas jednymi z najważniejszych. Wszystko po to, by każdej i każdemu wygodnie się korzystało z Wrocławia i dobrze w nim żyło.

 • Walka ze smogiem
  Wymiana starych pieców, generujących najwięcej zanieczyszczeń – poprzez znaczące dofinansowania takich zakupów, idąc wzorem Krakowa jesteśmy w stanie wymienić w ciągu kadencji 90-100% wydając na ten cel ok. 40 mln zł rocznie.
  Połączenie jak największej ilości budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  Szeroko zakrojone działania edukacyjne;
  Kontrola zarówno pieców, jak i punktów sprzedaży paliw – czy nie sprzedają one towarów zakazanych uchwałą;
  Wprowadzenie zakazu wjazdu/bądź opłaty za wjazd do centrum miasta dla samochodów niespełniających określonych norm.
 • Wrocław bliskich odległości
  Wielofunkcyjne osiedla z usługami publicznymi typu żłobki, przedszkola, szkoła, zielenią publiczną, handlem, miejscami pracy dobrze skomunikowane ze sobą i z centrum.
  Nowe osiedla z dobrze skomunikowanych transportem publicznym, szczególnie szynowym.
 • Zadbane podwórka i parki kieszonkowe
  Każdy mieszkaniec i mieszkanka musi mieć maksymalnie 500 m do zieleni od miejsca zamieszkania, realizacja parków zapisanych w MPZP.
  Rewitalizacja 60 podwórek w czasie 5-letniej kadencji.
 • Dobrze zorganizowane i dostosowane do potrzeb oczyszczanie miasta
  Kontrola nad firmami sprzątającymi – czyste chodniki i tereny zielone, często opróżniane kosze na śmieci, polewaczki jeżdżące po jezdniach w czasie susz i dużego zapylenia powietrza.
 • Usprawnienie systemu zarządzania zielenią miejską
  Dwukrotne zwiększenie wydatków na utrzymanie i inwestycje w tereny zieleni (do 50 mln zł rocznie).
  Dbanie o rozwój zieleni wysokiej: tworzenie alei, odtwarzanie drzewostanu w miejscu wycinanych, starych drzew.
 • Zachowanie cennych przyrodniczo terenów
  Wrocław nie ma żadnego rezerwatu przyrody, powinien taki powstać na polach irygacyjnych wraz z przyrodniczo-techniczną ścieżką edukacyjną.
 • Uchwała krajobrazowa
  Ograniczenie ilości i porządek z reklamami w całym mieście,
 • Parki i bulwary dające możliwość spędzania w nich wielu godzin
  wyposażenie w ławki i kosze na śmieci, place zabaw, zdroje z wodą pitną, wprowadzenie foodtrucków w ściśle określonych miejscach, wyposażenie w toalety.
 • Ulice przyjazne dla pieszych
  uspokajanie ruchu (strefy 30), ławki i drzewa, dobre oświetlenie chodników, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, zwiększenie liczby przejść dla pieszych na poziomie jezdni, jak najkrótsze przejścia dla pieszych
 • Bezpieczne i otwarte ogródki działkowe
  Otwarcie alejek w ogródkach, zaopatrzenie ich w oświetlenie i infrastrukturę do wypoczynku (ławki, kosze na śmieci), wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.