LEPSZA EDUKACJA, DOSTĘPNA KULTURA

Równy dostęp do kultury i edukacji to fundament każdego nowoczesnego, europejskiego miasta. Edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też kształtowanie umiejętności społecznych. Jeśli nie będziemy aktywnie wspierać edukacji obywatelskiej, Wrocław nie stanie się prawdziwym “Miastem Spotkań”. Kultura może być zarówno przestrzenią emancypacji jak i pielęgnowania wspólnoty – osiedlowej, miejskiej i regionalnej, o ile nie jest sprowadzana do roli produktu dostępnego dla nielicznych, tuby propagandowej czy komercyjnej rozrywki. Aby tak się stało, większą rolę niż do tej pory, powinno w obszarze polityki kulturalnej i edukacyjnej grać miasto, aktywizujące mieszkańców i planujące długofalowe działania kulturalne, sprzyjające także stabilizacji pracy w kulturze i rozwijające trwałe, powszechne nawyki kulturalne ludzi w każdym wieku i całych lokalnych społeczności.

 • Edukacja antydyskryminacyjna
  Szkolenia dla nauczycieli, program warsztatów dla uczniów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i Młodzieżową Radą Miasta, konkursy dla szkół wzmacniające aktywność w tym obszarze. Docelowo objęcie programem antydyskryminacyjnym 100% szkół w ciągu 5 lat.
 • Świecka szkoła
  Równy dostęp do lekcji etyki i religii w każdej szkole, lekcje etyki i religii na początku lub końcu zajęć, uroczystości kościelne i rekolekcje nie odbywają się kosztem programu edukacyjnego, monitoring przypadków dyskryminacji ze względu na przekonania religijne.
 • Szkoła demokracji w praktyce
  Reaktywacja i rozwój Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – granty do 3 tys. zł na projekt, realizowane 20 projektów, zwiększenie roli Młodzieżowej Rady Miasta, która otrzyma za zadanie przeprowadzanie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
 • Rozwój programu “Szkoła w Mieście”
  Zwiększenie finansowania programu, stworzenie platformy z ofertą edukacyjną dla szkół.
 • Aktywne wspieranie zdrowia najmłodszych
  promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zdrowe posiłki w szkolnych stołówkach, rozwój opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach.
 • Włączenie projektów kulturalnych i społecznych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wrocławianie i wrocławianki będą mogli zaproponować więc organizację festiwali, wydarzeń integrujących społeczność i inicjatywy kulturalne w ramach budżetu.
 • Wrocławski Paszport Kultury
  Będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia na wszystkie wystawy w miejskich instytucjach kultury.
 • Wsparcie dla lokalnych twórców i twórczyń
  Obniżenie/zwolnienie z opłat za wynajem lokalu i dofinansowanie kosztów eksploatacji pracowni – w zamian pracownie będą regularnie organizowały dni otwarte i warsztaty dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
 • Rozszerzenie oferty stypendialnej
  Tak, aby objęła ona osoby powyżej 30 roku życia. Stworzenie ścieżki stypendialnej dla twórców i twórczyń niezwiązanych z instytucjami kultury.