MIASTO DLA WSZYSTKICH

Podniesienie jakości życia w mieście wymaga aktywnej polityki społecznej. Niezależnie kim jesteś i skąd pochodzisz, ważne by Wrocław był Twoim miejscem. We Wrocławiu mieszkają obywatele i obywatelki całej Unii Europejskiej, przedstawiciele i przedstawicielki innych kultur, religii i krajów z całego świata. Każda z tych osób, tak jak i wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta, zasługuje na pracę za godną płacę, miejsce do zamieszkania oraz bezpieczeństwo na ulicach o każdej porze.

Miasta mają płeć. Przez lata były tworzone przede wszystkim przez oraz dla mężczyzn – w dodatku posiadających pracę, samochód i w pełni sprawnych. Odwrót od tego trendu oznacza planowanie miejskiej przestrzeni z perspektywy różnorodnych grup społecznych, trafiających w codziennym życiu na niewidoczne z pozycji władzy problemy i wyzwania.

 • Polityka senioralna
  dostępność przestrzeni miejskiej, miejskie poradnie geriatryczne, dostępność mieszkań na parterach, wymiana mieszkań na mniejsze i bardziej funkcjonalne.
 • Budowa żłobków i przedszkoli
 • Miejskie Centrum Wsparcia Obywatelskiego
  Profesjonalne, bezpłatne wsparcie mieszkanek i mieszkańców w pełnym korzystaniu z praw obywatelskich. W Centrum organizowane będą porady prawne, finansowe, pracownicze, ekologiczne i lokatorskie. Oprócz sprawnego otrzymania potrzebnych informacji mieszkańcy i mieszkanki będą mogły także liczyć na aktywne wsparcie w przejściu niezbędnych procedur – od najdrobniejszych, takich jak reklamacje czy porady prawne, do bardziej skomplikowanych, jak na przykład wniosek o dofinansowanie wymiany pieca, mobbing w miejscu pracy czy zagrożenie eksmisją.
 • Miejski program LGBT+
  Opracowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań wsparcia społeczności LGBT+ w mieście. Szczegóły dostępne są tutaj.
  1. Monitoring i system interwencyjny wobec przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT+
  2. Bezpieczna szkoła i program „Latarnik”
  3. Miejski Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania
  4. Audyt działania Karty Różnorodności
  5. Miasto i urząd zaangażowane w widoczności społeczności LGBT+
  6. Polityka miejska LGBT+ tworzona i wdrażana we współpracy ze społecznością
 • Gabinet ginekologiczny 24h i apteki bez „klauzuli sumienia”
 • Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
 • Rozdzielenie imprez miejskich i kościelnych
 • Walka z językiem nienawiści w przestrzeni publicznej
  Rozwiązywanie zgromadzeń, na których łamane jest prawo poprzez mowę nienawiści; zgłaszanie nielegalnych banerów anti-choice.
 • Równe traktowanie obywateli i obywatelek z zagranicy
  Dostęp do usług miejskich np poprzez dbanie o informacje w innych językach w miejscach publicznych.
 • Pakiet społecznej odpowiedzialności biznesu
  Umowy deweloperskie z “pulą socjalną”, procent miejsc w prywatnych żłobkach w “puli miejskiej” w zamian za ulgi w opłatach lokalnych, wprowadzenie przez prywatny biznes rozwiązań z zakresu naszych postulatów “Miasta dla wszystkich” – na podstawie zachęt finansowych (możliwe ulgi).