TRANSPORT BEZ BARIER

Sprawnie zorganizowany transport powinien dawać każdemu szansę na poruszanie się po mieście w sposób szybki, bezpieczny i komfortowy. Jednocześnie musi przyjazny dla środowiska. Jest to warunek zrównoważonego rozwoju miasta. Będziemy odważnie wdrażać takie rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość komunikacji zbiorowej. Będziemy przy tym pamiętać o  osobach starszych, osobach z niepełnosprawnościami oraz wszystkich tych, przed którymi miasto stawia teraz zbyt dużo barier.

 • Wizja Zero – zero ofiar śmiertelnych na drogach
  Zbadanie najniebezpieczniejszych miejsc w mieście i wprowadzenie sprzyjających bezpieczeństwu zmian w organizacji ruchu; przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań, tak aby zwłaszcza piesi i rowerzyści nie byli narażeni na wypadki.
 • Zwiększenie kwot przeznaczanych na komunikację miejską
  Nakłady na transport miejski większe o minimum 100 mln zł, poziom inwestycji musi zbliżyć się do innych miast o podobnej wielkości (Kraków, Poznań, Łódź).
  Autobusy i tramwaje przyjeżdżają na pewno, na czas i łatwo do nich wsiąść: dbałość o stan infrastruktury, wygodne przystanki, zakup wyłącznie niskopodłogowych pojazdów, zwiększenie pojemności taboru, zmniejszenie liczby przesiadek.
  Przyspieszenie tramwajów i autobusów oraz zwiększenie ich punktualności, realne dostosowanie sygnalizacji świetlnej do komunikacji zbiorowej na podstawie rzetelnych badań potoków ruchu, wydzielanie torowisk, wyznaczenie buspasów na ulicach z opóźnieniami taboru, utrzymywanie torowisk w dobrym stanie, zwiększenie częstotliwości kursowania
 • Połączenia na nowe osiedla oraz uzupełnianie braków w istniejącej siatce,
  Nowe linie tramwajowe: na Pilczyce, Nowy Dwór, Psie Pole. Rozwój infrastruktury i odpowiednie planowanie, tworzenie połączeń na nowe osiedla zanim zostaną intensywnie zabudowane. 
 • Wprowadzenie 3-4 linii okólnych
  Organizacja ruchu umożliwiająca również przemieszczanie się pomiędzy osiedlami, a nie tylko na liniach centrum-peryferia
 • Ograniczenie korków
  Budowa parkingów park&ride, aby powstrzymać napływ aut spoza Wrocławia, budowa parkingów kubaturowych, aby zwolnić miejsca na chodnikach i poboczach gęsto zabudowanych osiedli.
 • Ułatwienia dla pieszych
  Szerokie i równe chodniki, ograniczenie parkowania na chodnikach, walka z nielegalnym parkowaniem, wydłużenie zielonego światła oraz skrócenie czasu oczekiwania na nie, liczniki do zielonego światła.
 • Rozwój sieci dróg rowerowych
  Bezpieczne i wygodne trasy z każdego osiedla do centrum, współpraca z gminami ościennymi w celu budowy międzygminnych dróg rowerowych.
 • Powołanie “komisji trójstronnej” złożonej z przedstawicieli kierowców, rowerzystów i pieszych
  Komisja zajmowałaby się mediacją i starała się godzić interesy poszczególnych grup.