BUDŻET: WYDAJEMY MĄDRZEJ 

Ambitna polityka miejska kosztuje, lecz jest to inwestycja na którą nas stać, a przede wszystkim, która nam wszystkim się opłaca. Zacząć musimy od szanowania naszych wspólnych pieniędzy oraz naszego wspólnego majątku. Konieczna jest większa kontrola i transparentność wydatków oraz bardziej zbilansowany budżet. Naszym celem jest również zwiększenie wpływów budżetowych poprzez zachęty do płacenia podatków we Wrocławiu.

 • Budżet w układzie zadaniowym 
  Budżet zadaniowy to nowoczesny sposób zarządzania finansami, który pozwala dzielić dostępne fundusze wg realnych potrzeb mieszkańców, a nie wg zapotrzebowania zgłaszanego/wywalczonego przez poszczególne departamenty. Przejście od budżetu urzędowego do zadaniowego może przynieść nawet 15% oszczędności. Planujemy wdrożenie budżetu zadaniowego równolegle do “tradycyjnego” budżetu w 2019 roku, jako pomocniczego, a w 2020 już jako budżet podstawowy.
 • Audyt wydatków
  Dokonany do 3 miesięcy po wyborach audyt sensowności wydatków na podstawie właśnie uchwalonego budżetu na rok 2019. Sprawdzenie jakie długi zostały ukryte w spółkach miejskich i jaka jest kondycja tych spółek. Koniec z finansowaniem Śląska Wrocław i stadionu – tu muszą się znaleźć strategiczni sponsorzy, tak, jak w innych miastach.
 • Inwentaryzacja majątku gminy
  Do 6 miesięcy po wyborach sprawdzenie stanu faktycznego i tego, czy cały majątek jest prawidłowo wykorzystywany.
 • Nie przejadamy majątku miasta, nie wyprzedajemy mienia na pokrycie bieżących zobowiązań
  W roku 2017 sprzedano majątek o łącznej wartości 171 mln zł, na ten rok zaplanowano sprzedaż w wysokości 148 mln. W takim tempie niedługo miasto nie będzie miało czego wyprzedawać. Dlatego dalsza sprzedaż powinna być prowadzona tylko pod warunkiem, że uzyskane z niej pieniądze będą inwestowane w mieszkania komunalne lub, żę inwestor zapewni pulę takich mieszkań w inwestycji, jaką zrealizuje na pozyskanym gruncie.
 • Pieniądze na utrzymanie a inwestycje
  Budżet inwestycyjny Wrocławia wzrósł w 2018 roku prawie dwukrotnie – do 881 mln złotych, tymczasem sztucznie zaniżane kwoty na utrzymanie to pogarszająca się już istniejąca infrastruktura i usługi. Dlatego planujemy wydawanie więcej na utrzymanie zieleni, chodników, jezdni, małej architektury, budynków publicznych np. żłobków czy przedszkoli. Może to zmiany mniej medialne, ale szybko zauważymy poprawę w swojej okolicy.
 • Zachęty do płacenia podatków w mieście
  Każdy, kto po raz pierwszy rozliczy się z podatku we Wrocławiu, otrzyma 2 miesiące darmowych przejazdów MPK intensyfikacja akcji edukacyjnych (płacę i korzystam z usług tam, gdzie żyję), wszyscy płacący w mieście podatki będą korzystać ze specjalnych zniżek w usługach miejskich – tzw bony miejskie.
 • Pokażemy budżet miasta w przystępnej formie
  Budżet Wrocławia – 4,5 mld złotych – to wspólne pieniądze nas wszystkich, aby jednak współdecydować o wydatkach i inwestycjach, musimy znać zawartość miejskiego portfela. Informowanie o budżecie nie może się ograniczać do corocznych, skomplikowanych raportów, kilku wykresów czy lakonicznych komunikatów. Dlatego stworzymy platformę internetową, w której każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będzie mogła na bieżąco śledzić przepływy finansowe w mieście oraz wysokość zadłużenia Wrocławia. Wskażemy także działy i podmioty zaangażowane w dany projekt czy inwestycję, by ułatwić dialog i konsultacje.