Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasz Komitet zapraszamy do wpłat:

KWW Wrocław dla Wszystkich
ul. Przyjaźni 57/2, 53-030 Wrocław
Bank Millenium S.A.
85 1160 2202 0000 0003 5818 3899
Tytuł przelewu: Wpłata na kampanię wyborczą KWW Wrocław dla Wszystkich

 

Aby dokonać wpłaty należy dochować poniższych formalności:
– wpłaty może dokonać tylko obywatel RP, który ma stałe miejsce zamieszkania na terenie RP,
– wpłaty można dokonać tylko: przelewem, kartą płatniczą albo czekiem rozrachunkowym,
– wpłat nie można dokonywać gotówką (ani w kasie banku, ani na poczcie),
– wpłaty może dokonać tylko osoba fizyczna (nie można przelewać z konta firmy),
– suma wpłat od jednej osoby nie może być wyższa niż 31.500 zł,
– wpłat można dokonywać wyłącznie do 21 października 2018.

Informacje niezbędne – publikowane zgodnie z art. 139 kodeksu wyborczego:
– środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 §3 Kodeksu wyborczego),
– zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług  wymienionych w art. 132 §5 pkt 1-4 (132 §5 Kodeksu wyborczego),
– korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 §1 Kodeksu wyborczego),
– naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł. (art. 506 Kodeksu wyborczego).

Więcej informacji w Kodeksie wyborczym.